Binnenkort betaald educatief verlof voor brandweervrijwilligers?

25 januari 2015
 

In het federaal regeerakkoord staat dat er mogelijkheden moeten zijn om de combinatie van de vrijwillige brandweer, een hoofdberoep, een gezin en een sociaal leven buiten de brandweer haalbaar te houden. Dit kan volgens Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier door betaald educatief toe te staan. De federale minister van Werk Kris Peeters en de Vlaamse minister van Werk Philippe Muyters zijn het voorstel niet ongenegen.

Sinds 1 januari 2015 is de brandweerhervorming in werking getreden. Dit betekent niet alleen werken in grotere zones, maar ook meer opleidingsuren voor de brandweermannen. Er is sprake van een verdubbeling van het aantal opleidingsuren, momenteel is dit nog 130 uur. Kortom dit is een zwaar offer voor toekomstige brandweermannen. Martine Fournier vreest dat er op termijn onvoldoende vrijwilligers zullen zijn en ze stelt dat voorkomen hier beter is dan genezen.

Vlaanderen kan een deel van de oplossing aanreiken door de brandweeropleiding te erkennen voor betaald educatief verlof. Op die manier kunnen werknemers een deel van hun opleiding volgen tijdens de werkuren en zijn de werkgevers hiervoor vergoed. Voor de werkgevers komt de opgedane kennis ook hun zaak ten goede. Federaal minister van Werk Kris Peeters sprak zijn steun reeds uit bij een bezoek aan de brandweerkazerne van Asse.

Sinds 1 januari is Vlaanderen bevoegd voor de erkenning van de opleidingen voor betaald educatief verlof. In het Vlaams regeerakkoord staat dat al deze mogelijkheden zullen worden herzien. Voor Martine Fournier is dit het ideale moment om de bezorgdheden van de vrijwillige brandweerlieden op de Vlaamse agenda te plaatsen.

Fournier vroeg in de commissie aan minister Muyters of er een mogelijkheid was om betaald educatief verlof toe te kennen aan brandweervrijwilligers. De minister antwoordde daarop dat hij geen probleem zag in het voorstel, maar de erkenningsregels moeten worden gerespecteerd. Als  de opleidinginstellingen een aanvraag indienen bij de Vlaamse erkenningscommissie dan kan deze behandeld worden.

Martine Fournier vindt dit een goede zaak, maar is duidelijk: “Betaald educatief verlof toekennen zou een eerste stap kunnen zijn en ik hoop dat de opleidingsverstrekkers deze aanvraag zullen doen, maar daarnaast moet de minister ook investeren in het sensibiliseren van werkgevers. Zij hebben een belangrijke rol om hun werknemers de ruimte te geven om als brandweervrijwilliger aan de slag te gaan.”

 

Categorie: 

Laatste foto's