Blijven de fietspunten nu open of niet?

3 maart 2016
 

Martine Fournier kreeg van Liesbeth Homans in het Vlaams Parlement te horen dat de fietspunten aan de NMBS-stations open blijven. Toch stelt Fournier vast dat de aanbesteding van de NMBS duidelijk is. Ze vraagt zich dus af wie er in de toekomst 400.000 euro zal betalen om de fietspunten open te houden?

 

Begin deze week startten de Fietsersbond, Fiets&Werk en TreinTramBus een actie om de fietspunten in onze stations te behouden. Volgens hun berichten besliste de NMBS om de service in twee derde van de  fietspunten af te bouwen. Daarop vroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier naar de gevolgen voor de succesvolle uitleendienst Blue-bikes. Zij gebruiken de fietspunten als uitvalsbasis voor het verhuren van hun fietsen. De verbazing was groot toen minister Homans antwoordde: “Ik heb ook naar de NMBS gebeld [...] en ik heb daar duidelijkheid gekregen: er wordt geen enkel fietspunt stopgezet.” Later voegde ze er nog aan toe: “Ik vind het dus nogal kras om te lezen dat de fietspunten worden stopgezet – neen, die stoppen niet – en dat twee derde van de tewerkstelling wordt bedreigd – dat klopt ook niet.”

 

Omdat deze informatie haaks staat op eerdere berichtgeving, bestudeerde Martine Fournier de aanbesteding van de NMBS opnieuw. En die is helder: er verandert niets in de 15 grootste A-stations[1], maar in de 13 B-stations wordt bespaard op de dienstverlening. Voor de resterende 17 C-stations valt de volledige toelage van ca. € 25.000/station weg. In totaal gaat dit over meer dan 400.000 euro.

 

Als minister Homans in tegenstelling tot wat bovenstaande laat vermoeden volhoudt dat de fietspunten openblijven en de tewerkstelling niet bedreigd is, ziet Fournier maar 2 mogelijke pistes: ofwel komt de NMBS met een nieuw uitbatingsvoorstel voor de overige fietspunten, ofwel betaalt de Vlaamse regering de kost van de overige fietspunten.

 

“Als de NMBS niet terugkomt op zijn beslissing, zou het niet onlogisch zijn dat Vlaanderen de kosten van de fietspunten op zich neemt”, stelt Fournier, “de Vlaamse regering wil de fiets immers als volwaardig transportmiddel promoten. Ik kan me dus niet inbeelden dat minister Weyts zich zonder meer zou neerleggen bij het sluiten van de fietspunten. De combinatie fiets-trein in het woon-werkverkeer is van cruciaal belang, net zoals deelfietsen van Blue-bike. In zijn beleidsnota stond zelf dat hij dacht aan het uitbreiden van de fietspunten.”

 

Martine Fournier verwacht snel duidelijkheid over de toekomst van de fietspunten en zal minister Weyts hierover ondervragen in de commissie. Ze kijkt in deze optiek ook uit naar het fietsplan dat de minister binnen enkele weken voorstelt. Voor CD&V is een fietsplan zonder fietspunten geen optie.

 
[1] A-stations zijn stations met meer dan 2500 bezoekers en meer dan 1000 fietsenstallingen. B-stations zijn stations met meer dan 2500 bezoekers. C-stations zijn stations met minder dan 2500 bezoekers.

Categorie: 

Laatste foto's