Blijvende arbeidskrapte in de regio

8 oktober 2014
 

Minister van Economie en Werk Muyters bevestigt de analyse van Martine omtrent de krappe arbeidsmarkt in Zuid-West-Vlaanderen. Op haar aangeven ging de Minister tijdens de Commissie dieper in op onder meer het succes van de IBO (Individuele Beroepsopleiding).

"Ik weet dat er in Zuid-West-Vlaanderen heel wat vacatures in de industrie zijn, waarvoor een bepaalde technische kennis vereist is of waarvoor men bereid moet zijn te werken in een ploegensysteem. Dat maakt het soms niet gemakkelijk. Die vacatures worden breed verspreid, er worden jobmarkten georganiseerd en er wordt een beroep gedaan op Noord-Franse en Waalse arbeidskrachten. IBO is en blijft voor de invulling van die vacatures een sterk middel. Mensen die via IBO starten, kunnen, terwijl ze werken, nog opleiding krijgen.

Het aantal IBO’s in de regio Zuid-West Vlaanderen ligt eind september 2014 reeds op meer dan 90 procent van het aantal IBO’s in heel 2013. Het aantal IBO’s in 2014 zal dus duidelijk hoger liggen dan in 2013. Wat de IBO’s in de industrie betreft (ongeveer 30 procent van alle IBO’s in die regio) zijn er eind september 2014 al meer opgestart dan in heel 2013. IBO heeft dus een duidelijk positief effect om vacatures in te vullen, in het bijzonder voor die vacatures waarbij bepaalde competenties moeten worden aangescherpt, wat vaak het geval is bij technische beroepen. Ik denk dat u weet dat we intussen de IBO’s ook hebben opengesteld voor Noord-Franse werkzoekenden, ook zij kunnen dus gebruikmaken van het IBO-stelsel."

Minister Muyters, die met Martine al meerdere malen omtrent de arbeidssituatie in Zuid-West-Vlaanderen in debat is gegaan, gaat tijdens de discussie ook nog eens dieper in op de interregionale arbeidsmobiliteit:

"De samenwerking tussen Forem en de VDAB in het kader van de interregionale mobiliteit lijkt mij ook echt vruchten af te werpen. In vergelijking met een aantal jaren geleden zijn er steeds meer nieuwe plaatsingen, waarbij Walen bereid zijn om te werken in Vlaanderen. In 2013 zijn 2752 Waalse werknemers nieuw komen werken in heel Vlaanderen. Ik geef de totale dagelijkse pendel van Waalse werknemers naar Vlaanderen, maar die cijfers zijn iets ouder: in 2012 waren dat 58.656 mensen. Dat is toch al een mooi aantal.

Een gemengd team van Vlaamse en Waalse consulenten, dat we het IRM-team noemen, werkt in nauw verband samen en organiseert sensibiliseringssessies voor Waalse werkzoekenden, jobhuntings en jobmarkten. Dat gebeurt in samenwerking met diverse partijen zoals interimkantoren. De VDAB heeft recent deze ploeg versterkt met extra consulenten. Dit jaar zijn al meer dan driehonderd Waalse werkzoekenden door dit team geplaatst op Vlaamse vacatures. Dat getal is opnieuw in de grootteorde van het jaar ervoor. Dankzij die samenwerking worden dus jaarlijks driehonderd mensen geplaatst. Vooral jobs in industrie en transport worden daardoor ingevuld."

Het volledig verslag van de discussie vind je hier.

Categorie: 

Laatste foto's