Vlaanderen

Minder middelen voor Openbare Werken in West-Vlaanderen

Minder middelen voor Openbare Werken in West-Vlaanderen 27 februari 2015

In 2015 wordt er 10 miljoen euro minder in de West-Vlaamse wegen geïnvesteerd. Dat concludeert Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier na analyse van de planning van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. In de meerjarenplanning was er in 2015 meer dan 60 miljoen euro voor AWV West-Vlaanderen voorzien. Minister Weyts besliste de middelen terug te brengen tot 50,6 miljoen.

Lees meer
 
 
Binnenkort betaald educatief verlof voor brandweervrijwilligers?

Binnenkort betaald educatief verlof voor brandweervrijwilligers? 25 januari 2015

In het federaal regeerakkoord staat dat er mogelijkheden moeten zijn om de combinatie van de vrijwillige brandweer, een hoofdberoep, een gezin en een sociaal leven buiten de brandweer haalbaar te houden. Dit kan volgens Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier door betaald educatief toe te staan. De federale minister van Werk Kris Peeters en de Vlaamse minister van Werk Philippe Muyters zijn het voorstel niet ongenegen.

Lees meer
 
 
Extra Middelen voor aanpak grenscriminaliteit

Extra Middelen voor aanpak grenscriminaliteit 25 december 2014

De federale regering heeft op 18 december beslist dat 12 politiezones die grenzen aan Nederland of Frankrijk opnieuw € 52.500 extra krijgen bij de afrekening van de dotaties.

Lees meer
 
 
Ook Muyters steunt co-sourcing!

Ook Muyters steunt co-sourcing! 5 november 2014

Co-sourcing binnen de moderne arbeidsmarkt betekent, kort gezegd, dat een bedrijf één of meerdere van haar werknemers gedurende een bepaalde termijn 'uitleent' aan een ander bedrijf. Op die manier kan een bedrijf dat te maken krijgt met een tijdelijke terugval in activiteiten, haar competent personeel blijven behouden zonder beroep te moeten doen op economische werkloosheid. Tegelijk kan een ander bedrijf dat met eventueel tijdelijke onderbezetting te maken heeft, profiteren van makkelijk inzetbaar, geschoold en ervaren personeel. Een win-win-situatie. Treinbouwer Bombardier kwam deze week in het nieuws omdat zij, via deze co-sourcing, een kleine 150 mensen wil uitlenen. Martine, die de evolutie rond co-sourcing al langer volgt, ondervroeg er bevoegd Minister Muyters over tijdens de plenaire zitting in het Vlaamse Parlement.

Lees meer
 
 
Coaching bedrijfsoverdracht op laag pitje

Coaching bedrijfsoverdracht op laag pitje 28 oktober 2014

Binnen de pijler ‘coaching’ van de kmo-portefeuille werden sedert juli 2013 amper 8 projecten in het kader van bedrijfsoverdracht weerhouden. In de kmo-provincie bij uitstek, West-Vlaanderen, staat de teller op exact 1. “Het instrument is uitstekend,” stelt Martine “Vraag is of het genoeg bekend is en/of ondernemers niet meer moeten worden overtuigd van het nut van dergelijke coaching. Bedrijfsleiders worden almaar ouder. Een regeling omtrent overdracht of overname is soms vlugger nodig dan je denkt.”

Lees meer
 
 
Blijvende arbeidskrapte in de regio

Blijvende arbeidskrapte in de regio 8 oktober 2014

Volgens de recentste cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) bedraagt de werkloosheidsgraad in de regio Kortrijk-Roeselare in september 2014 6,14 procent. Dat is het laagste cijfer in Vlaanderen. Het is een feit dat Zuid-West-Vlaanderen traditioneel de eerste regio is waar de tekenen van economisch herstel merkbaar zijn op de arbeidsmarkt. Cijfers die wijzen op een arbeidstekort zijn uiteraard beter dan hoge werkloosheidscijfers en de situatie in de rest van Vlaanderen is, met vooral een hoge jongerenwerkloosheid in de steden, zeker niet dezelfde. Toch luiden bedrijven in Zuid-West-Vlaanderen terecht de alarmbel en is er ook voor hun problematiek een aanpak op maat nodig. Martine ondervroeg er Minister Muyters over tijdens de Commisie Economie. Ze vroeg concrete maatregelen en verweest naar eerdere tussenkomsten waar onder meer de Individuele Beroepsopleiding als goede (deel-)oplossing naar voren werd geschoven.

Lees meer
 
 
De prinses mag mee!

De prinses mag mee! 22 oktober 2014

Minister-President Bourgeois antwoordde tijdens de Commissie Buitenland op een Vraag om Uitleg van Martine dat prinses Astrid welkom is om mee te gaan op economische missies die de Vlaamse overheid organiseert. Hij koppelt er wel een opvallende voorwaarde aan vast: de prinses mag mee “daar waar het meerwaarde biedt”. “Bourgeois beaamt daarmee, onrechtstreeks, de mening van Unizo en van heel wat Vlaamse bedrijfsleiders, zoals Fernand Huts van Katoen Natie,” stelt Martine. 

Lees meer
 
 
18.088 keer enorm bedankt!

18.088 keer enorm bedankt! 26 mei 2014

De kaarten werden geschud. Gisteren viel het doek over een lange campagne. De komende vijf jaar zullen zes West-Vlaamse CD&V'ers in het Vlaams Parlement zitten en daar is Martine er één van! Met 18.088 voorkeurstemmen zet ze, ondanks licht verlies voor CD&V, haar beste persoonlijke score ooit neer. Meer nog, haar score behoort tot de top van alle Vlaamse CD&V-verkozenen. 'Uiteraard ben ik enorm blij en dankbaar,' stelt Martine.'Het valt nog af te wachten hoe en wanneer een regering zal worden gevolgd. Wat ik wel al weet is dat ik klaar ben om vijf jaar het beste van mezelf te geven en voluit te gaan voor een sterker West-Vlaanderen, een sterker land!'

Lees meer
 
 
Het West-Vlaams 3D-plan

Het West-Vlaams 3D-plan 22 mei 2014

Het West-Vlaamse 3D-plan is een concrete visie op de toekomst van onze provincie. De basis blijft uiteraard ons sterke Nationale 3D-plan. De uitwerking is echter heel LOKAAL. Dat maakt dit plan duidelijke en tastbaar. 

Lees meer
 
 
Duurzaam werk, sociaal hart

Duurzaam werk, sociaal hart 3 mei 2014

West-Vlaanderen verdient economische groei. West-Vlamingen verdienen sociale warmte. Da’s mijn visie.

Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen

Laatste foto's