Vlaanderen

Coaching bedrijfsoverdracht op laag pitje

Coaching bedrijfsoverdracht op laag pitje 28 oktober 2014

Binnen de pijler ‘coaching’ van de kmo-portefeuille werden sedert juli 2013 amper 8 projecten in het kader van bedrijfsoverdracht weerhouden. In de kmo-provincie bij uitstek, West-Vlaanderen, staat de teller op exact 1. “Het instrument is uitstekend,” stelt Martine “Vraag is of het genoeg bekend is en/of ondernemers niet meer moeten worden overtuigd van het nut van dergelijke coaching. Bedrijfsleiders worden almaar ouder. Een regeling omtrent overdracht of overname is soms vlugger nodig dan je denkt.”

Lees meer
 
 
Blijvende arbeidskrapte in de regio

Blijvende arbeidskrapte in de regio 8 oktober 2014

Volgens de recentste cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) bedraagt de werkloosheidsgraad in de regio Kortrijk-Roeselare in september 2014 6,14 procent. Dat is het laagste cijfer in Vlaanderen. Het is een feit dat Zuid-West-Vlaanderen traditioneel de eerste regio is waar de tekenen van economisch herstel merkbaar zijn op de arbeidsmarkt. Cijfers die wijzen op een arbeidstekort zijn uiteraard beter dan hoge werkloosheidscijfers en de situatie in de rest van Vlaanderen is, met vooral een hoge jongerenwerkloosheid in de steden, zeker niet dezelfde. Toch luiden bedrijven in Zuid-West-Vlaanderen terecht de alarmbel en is er ook voor hun problematiek een aanpak op maat nodig. Martine ondervroeg er Minister Muyters over tijdens de Commisie Economie. Ze vroeg concrete maatregelen en verweest naar eerdere tussenkomsten waar onder meer de Individuele Beroepsopleiding als goede (deel-)oplossing naar voren werd geschoven.

Lees meer
 
 
De prinses mag mee!

De prinses mag mee! 22 oktober 2014

Minister-President Bourgeois antwoordde tijdens de Commissie Buitenland op een Vraag om Uitleg van Martine dat prinses Astrid welkom is om mee te gaan op economische missies die de Vlaamse overheid organiseert. Hij koppelt er wel een opvallende voorwaarde aan vast: de prinses mag mee “daar waar het meerwaarde biedt”. “Bourgeois beaamt daarmee, onrechtstreeks, de mening van Unizo en van heel wat Vlaamse bedrijfsleiders, zoals Fernand Huts van Katoen Natie,” stelt Martine. 

Lees meer
 
 
18.088 keer enorm bedankt!

18.088 keer enorm bedankt! 26 mei 2014

De kaarten werden geschud. Gisteren viel het doek over een lange campagne. De komende vijf jaar zullen zes West-Vlaamse CD&V'ers in het Vlaams Parlement zitten en daar is Martine er één van! Met 18.088 voorkeurstemmen zet ze, ondanks licht verlies voor CD&V, haar beste persoonlijke score ooit neer. Meer nog, haar score behoort tot de top van alle Vlaamse CD&V-verkozenen. 'Uiteraard ben ik enorm blij en dankbaar,' stelt Martine.'Het valt nog af te wachten hoe en wanneer een regering zal worden gevolgd. Wat ik wel al weet is dat ik klaar ben om vijf jaar het beste van mezelf te geven en voluit te gaan voor een sterker West-Vlaanderen, een sterker land!'

Lees meer
 
 
Het West-Vlaams 3D-plan

Het West-Vlaams 3D-plan 22 mei 2014

Het West-Vlaamse 3D-plan is een concrete visie op de toekomst van onze provincie. De basis blijft uiteraard ons sterke Nationale 3D-plan. De uitwerking is echter heel LOKAAL. Dat maakt dit plan duidelijke en tastbaar. 

Lees meer
 
 
Duurzaam werk, sociaal hart

Duurzaam werk, sociaal hart 3 mei 2014

West-Vlaanderen verdient economische groei. West-Vlamingen verdienen sociale warmte. Da’s mijn visie.

Lees meer
 
 
VDAB-campagne groot succes

VDAB-campagne groot succes 3 maart 2014

In het kader van haar camagne ‘Geen ervaring? Geen probleem’ bereikten de VDAB-medewerkers op één dag zo’n 27.316 kmo’s. “Een straffe prestatie,” zo benadrukt Martiner die de cijfers opvroeg. “Een gebrek aan ervaring is nog te vaak het grote struikelblok voor sollicitanten. Het is heel positief dat de VDAB de werkgevers wijst op de mogelijkheden om nieuw personeel die ervaring bij te brengen, onder meer via de Individuele Beroepsopleiding.” 

Lees meer
 
 
Wie neemt mijn zaak over?

Wie neemt mijn zaak over? 26 februari 2014

Begin december bond Martine de kat de bel reeds aan op de Commissie Economie: de zelfstandigen vergrijzen in sneltempo. Halverwege februari verschijnt een studie van Baker Tilly waaruit blijkt dat de komende zeven jaar zo'n 40.000 firma's op zoek moeten naar een nieuwe zaakvoerder."Deze kmo's vormen de ruggengraat van onze economie," aldus Martine. "Wanneer overdracht binnen de familie niet mogelijk blijkt moet men extern op zoek naar een overnemer. Dat is niet alleen niet vanzelfsprekend, het is ook een proces dat tijd in beslag neemt. Reken gerust op een vijftal jaar," waarschuwt ze. "Vlaanderen heeft een Masterplan Opvolging en Overname. De studie van Baker Tilly wijst erop dat de overheid nog te weinig zaakvoerders bereikt. Begeleiding is nochtans broodnodig." 

Lees meer
 
 
Stimuleer arbeidsmobiliteit!

Stimuleer arbeidsmobiliteit! 7 februari 2014

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 5 februari 2014 interpelleerde Martine Vlaams Minister van Werk Muyters tijdens het vragenuurtje. Aanleiding vormde de veelgehoorde klacht bij sommige bedrijfsleiders in West-Vlaanderen. Hoewel ook zij vinden dat de hoge loonkost in ons land moet worden aangepakt hebben zij in de eerste plaats andere katten te geselen: het vinden van geschikt personeel. Hoewel de werkloosheidscijfers onder meer in Oostende en Menen relatief hoog liggen, vindt men in Roeselare en Kortrijk geen werkkrachten. Welke initiatieven neemt Vlaanderen om de arbeidsmobiliteit te verhogen?

Lees meer
 
 
Discriminatie weggewerkt?

Discriminatie weggewerkt? 21 januari 2014

Vlaams Minister van Werk Muyters vindt dat Vlamingen die buiten Vlaanderen werken, in Wallonië of elders, toch in aanmerking komen voor de opleidings- en loopbaancheques.Dat zei de Minister in een reactie op een parlementaire vraag van Martine. “Uiteraard is dit een goede zaak”, reageert Martine. “We willen dat Vlamingen langer kwalitatief kunnen werken en een gediversifieerde loopbaan kunnen opbouwen. De opleidings- en loopbaancheques van de Vlaamse Regering kunnen daartoe bijdragen. Ze moeten dan ook ter beschikking staan van zoveel mogelijk werkende Vlamingen.”

Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen

Laatste foto's