Vlaanderen

VDAB-campagne groot succes

VDAB-campagne groot succes 3 maart 2014

In het kader van haar camagne ‘Geen ervaring? Geen probleem’ bereikten de VDAB-medewerkers op één dag zo’n 27.316 kmo’s. “Een straffe prestatie,” zo benadrukt Martiner die de cijfers opvroeg. “Een gebrek aan ervaring is nog te vaak het grote struikelblok voor sollicitanten. Het is heel positief dat de VDAB de werkgevers wijst op de mogelijkheden om nieuw personeel die ervaring bij te brengen, onder meer via de Individuele Beroepsopleiding.” 

Lees meer
 
 
Wie neemt mijn zaak over?

Wie neemt mijn zaak over? 26 februari 2014

Begin december bond Martine de kat de bel reeds aan op de Commissie Economie: de zelfstandigen vergrijzen in sneltempo. Halverwege februari verschijnt een studie van Baker Tilly waaruit blijkt dat de komende zeven jaar zo'n 40.000 firma's op zoek moeten naar een nieuwe zaakvoerder."Deze kmo's vormen de ruggengraat van onze economie," aldus Martine. "Wanneer overdracht binnen de familie niet mogelijk blijkt moet men extern op zoek naar een overnemer. Dat is niet alleen niet vanzelfsprekend, het is ook een proces dat tijd in beslag neemt. Reken gerust op een vijftal jaar," waarschuwt ze. "Vlaanderen heeft een Masterplan Opvolging en Overname. De studie van Baker Tilly wijst erop dat de overheid nog te weinig zaakvoerders bereikt. Begeleiding is nochtans broodnodig." 

Lees meer
 
 
Stimuleer arbeidsmobiliteit!

Stimuleer arbeidsmobiliteit! 7 februari 2014

Tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 5 februari 2014 interpelleerde Martine Vlaams Minister van Werk Muyters tijdens het vragenuurtje. Aanleiding vormde de veelgehoorde klacht bij sommige bedrijfsleiders in West-Vlaanderen. Hoewel ook zij vinden dat de hoge loonkost in ons land moet worden aangepakt hebben zij in de eerste plaats andere katten te geselen: het vinden van geschikt personeel. Hoewel de werkloosheidscijfers onder meer in Oostende en Menen relatief hoog liggen, vindt men in Roeselare en Kortrijk geen werkkrachten. Welke initiatieven neemt Vlaanderen om de arbeidsmobiliteit te verhogen?

Lees meer
 
 
Discriminatie weggewerkt?

Discriminatie weggewerkt? 21 januari 2014

Vlaams Minister van Werk Muyters vindt dat Vlamingen die buiten Vlaanderen werken, in Wallonië of elders, toch in aanmerking komen voor de opleidings- en loopbaancheques.Dat zei de Minister in een reactie op een parlementaire vraag van Martine. “Uiteraard is dit een goede zaak”, reageert Martine. “We willen dat Vlamingen langer kwalitatief kunnen werken en een gediversifieerde loopbaan kunnen opbouwen. De opleidings- en loopbaancheques van de Vlaamse Regering kunnen daartoe bijdragen. Ze moeten dan ook ter beschikking staan van zoveel mogelijk werkende Vlamingen.”

Lees meer
 
 
Vlaanderen sterker uit staatshervorming

Vlaanderen sterker uit staatshervorming 14 januari 2014

De recente discussie aagezwengeld door de boude bewering van professor De Grauwe als zouden zes staatshervormingen geen enkele economische meerwaarde hebben gecreëerd voor Vlaanderen, verdient een nuchtere, genuanceerde bijdrage. In bijhorend artikel wordt op overzichtelijke wijze het standpunt van professor De Grauwe weerlegd. Inclusief correct cijferwerk. 

Lees meer
 
 
Extra controle buitenlandse nummerplaten

Extra controle buitenlandse nummerplaten 13 januari 2014

Vlaams Minister van Financiën Muyters bevestigt, op vraag van Martine, dat er regelmatige, grootschalige controles zullen komen op het onterecht gebruik van buitenlandse nummerplaten. De resultaten van een actie uitgevoerd door de Vlaamse Belastingsdienst in Sint-Genesius-Rode, eind oktober vorig jaar, tonen aan dat extra controle geen overbodige luxe is. Maar liefst 22% van de gecontroleerde bestuurders was in overtreding. Martine suggereert de minister om de controles ook in Zuid-West-Vlaanderen op te voeren: ‘Wie hier woont, moet zijn auto ook hier inschrijven,' zo stelt Martine, 'De wet is gelijk voor iedereen. Door dergelijke fraudeurs loopt de overheid ook belangrijke inkomsten mis, en dat kan niet door de beugel.'

Lees meer
 
 
Menens taalbeleid: lof van de minister

Menens taalbeleid: lof van de minister 10 oktober 2013

Op de Commissie Binnenlands Bestuur van 8 oktober 2013 kregen Martine en de stad Menen meerder malen een pluim van bevoegd Minister Bourgeois omtrent het gecontesteerde taalbeleid van de Stad in haar burgerzaken. De Minister benadrukte dat men in Menen tenminste probeert om een scheefgegroeide toestand recht te trekken. "Het gaat tenslotte om een correcte toepassing van de bestaande taalwetgeving.", zo benadrukte de Minister.

Lees meer
 
 
Doelgroepenbeleid: efficiënter én sociaal!

Doelgroepenbeleid: efficiënter én sociaal! 19 oktober 2013

Het Vlaamse doelgroepenbeleid bevat een verzameling aan instrumenten om de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt, zoals jongeren, 50-plussers en langdurig werklozen, aan een baan te helpen.Op de plenaire zitting van het Vlaams Parlement van 16 oktober trad Martine de roep om een vereenvoudigd en duidelijk doelgroepenbeleid bij maar ze waarschuwde ook: "Het doelgroepenbeleid en de middelen die ervoor worden ingezet, richt zch ook, en voor een niet onbelangrijk deel, tot de zwakkeren." Ze vroeg dan ook minister Muyters om zeker het sociale aspect niet te vergeten.

Lees meer
 
 
Groene economie betekent duurzame jobs

Groene economie betekent duurzame jobs 18 oktober 2013

Op de info- en debatavond van de West-Vlaamse Milieu- en Natuurraad (kortweg MINA) op 16 oktober in het Boeverbos in Brugge hield Martine een warm pleidooi voor een strategie van vergroening. Op die manier moet welvaartscreatie op een positieve manier bijdragen tot algemene welzijnsverhoging. Dat inzetten op een duurzame vergroening tegelijk het pad effent naar duurzame, groene jobs, is daarbij van het grootste belang.

Lees meer
 
 
Jongeren op de werkvloer: duaal leren

Jongeren op de werkvloer: duaal leren 23 oktober 2013

Het probleem van de werkloosheid bij jongeren, en dan specifiek de nijpende situatie van de zogenaamde ongekwalificeerde uitstroom, is een topic dat de gemoederen blijft beroeren. De Vlaamse Regering heeft in dit kader al een ganse batterij aan maatregelen genomen in samenwerking met de werkgeversorganisaties, de VDAB, Syntra, de SERV de sociale partners en de onderwijsnetten.Op de Commissie Onderwijs van 17 oktober 2013 ondervroeg Martine minister Smet omtrent een nieuwe vorm van werkplekleren dat onder meer in Duitsland al zijn nut heeft bewezen. Het betreft het zogenaamde 'duale leren'. Een pilootproject werd dit schooljaar gestart in bij Audi-Brussel, niet toevallig een Duits bedrijf. Daarbij komen verschillende partijen elkaar tegemoet: het bedrijf, de lokale technische scholen en het onderwijsnet. Het initiatief wordt in elk geval gesmaakt én door de minister gesteund.

Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen

Laatste foto's