Vlaanderen

Vlaanderen sterker uit staatshervorming

Vlaanderen sterker uit staatshervorming 14 januari 2014

De recente discussie aagezwengeld door de boude bewering van professor De Grauwe als zouden zes staatshervormingen geen enkele economische meerwaarde hebben gecreëerd voor Vlaanderen, verdient een nuchtere, genuanceerde bijdrage. In bijhorend artikel wordt op overzichtelijke wijze het standpunt van professor De Grauwe weerlegd. Inclusief correct cijferwerk. 

Lees meer
 
 
Extra controle buitenlandse nummerplaten

Extra controle buitenlandse nummerplaten 13 januari 2014

Vlaams Minister van Financiën Muyters bevestigt, op vraag van Martine, dat er regelmatige, grootschalige controles zullen komen op het onterecht gebruik van buitenlandse nummerplaten. De resultaten van een actie uitgevoerd door de Vlaamse Belastingsdienst in Sint-Genesius-Rode, eind oktober vorig jaar, tonen aan dat extra controle geen overbodige luxe is. Maar liefst 22% van de gecontroleerde bestuurders was in overtreding. Martine suggereert de minister om de controles ook in Zuid-West-Vlaanderen op te voeren: ‘Wie hier woont, moet zijn auto ook hier inschrijven,' zo stelt Martine, 'De wet is gelijk voor iedereen. Door dergelijke fraudeurs loopt de overheid ook belangrijke inkomsten mis, en dat kan niet door de beugel.'

Lees meer
 
 
Menens taalbeleid: lof van de minister

Menens taalbeleid: lof van de minister 10 oktober 2013

Op de Commissie Binnenlands Bestuur van 8 oktober 2013 kregen Martine en de stad Menen meerder malen een pluim van bevoegd Minister Bourgeois omtrent het gecontesteerde taalbeleid van de Stad in haar burgerzaken. De Minister benadrukte dat men in Menen tenminste probeert om een scheefgegroeide toestand recht te trekken. "Het gaat tenslotte om een correcte toepassing van de bestaande taalwetgeving.", zo benadrukte de Minister.

Lees meer
 
 
Doelgroepenbeleid: efficiënter én sociaal!

Doelgroepenbeleid: efficiënter én sociaal! 19 oktober 2013

Het Vlaamse doelgroepenbeleid bevat een verzameling aan instrumenten om de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt, zoals jongeren, 50-plussers en langdurig werklozen, aan een baan te helpen.Op de plenaire zitting van het Vlaams Parlement van 16 oktober trad Martine de roep om een vereenvoudigd en duidelijk doelgroepenbeleid bij maar ze waarschuwde ook: "Het doelgroepenbeleid en de middelen die ervoor worden ingezet, richt zch ook, en voor een niet onbelangrijk deel, tot de zwakkeren." Ze vroeg dan ook minister Muyters om zeker het sociale aspect niet te vergeten.

Lees meer
 
 
Groene economie betekent duurzame jobs

Groene economie betekent duurzame jobs 18 oktober 2013

Op de info- en debatavond van de West-Vlaamse Milieu- en Natuurraad (kortweg MINA) op 16 oktober in het Boeverbos in Brugge hield Martine een warm pleidooi voor een strategie van vergroening. Op die manier moet welvaartscreatie op een positieve manier bijdragen tot algemene welzijnsverhoging. Dat inzetten op een duurzame vergroening tegelijk het pad effent naar duurzame, groene jobs, is daarbij van het grootste belang.

Lees meer
 
 
Jongeren op de werkvloer: duaal leren

Jongeren op de werkvloer: duaal leren 23 oktober 2013

Het probleem van de werkloosheid bij jongeren, en dan specifiek de nijpende situatie van de zogenaamde ongekwalificeerde uitstroom, is een topic dat de gemoederen blijft beroeren. De Vlaamse Regering heeft in dit kader al een ganse batterij aan maatregelen genomen in samenwerking met de werkgeversorganisaties, de VDAB, Syntra, de SERV de sociale partners en de onderwijsnetten.Op de Commissie Onderwijs van 17 oktober 2013 ondervroeg Martine minister Smet omtrent een nieuwe vorm van werkplekleren dat onder meer in Duitsland al zijn nut heeft bewezen. Het betreft het zogenaamde 'duale leren'. Een pilootproject werd dit schooljaar gestart in bij Audi-Brussel, niet toevallig een Duits bedrijf. Daarbij komen verschillende partijen elkaar tegemoet: het bedrijf, de lokale technische scholen en het onderwijsnet. Het initiatief wordt in elk geval gesmaakt én door de minister gesteund.

Lees meer
 
 
Maatwerkdecreet: geen maat voor niks!

Maatwerkdecreet: geen maat voor niks! 30 mei 2013

Vlaanderen telt  momenteel 67 beschutte werkplaatsen, 97 sociale werkplaatsen en 200 invoegbedrijven. Samen stellen ze 22.000 personen tewerk die wegens een handicap of een andere reden niet of nog niet klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt.Mensen met een handicap kunnen echter wel degelijk een carrière uitbouwen en velen doen dat ook. Het zogenoemd Maatwerkdecreet, dat op 3 juli door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd, zorgt ervoor dat we nog gerichter jobs en begeleiding op maat kunnen garanderen.

Lees meer
 
 
Concurrentiepact is broodnodig!

Concurrentiepact is broodnodig! 20 juni 2013

Samen naar oplossingen zoeken in deze toch moeilijke economische tijden, is essentieel en cruciaal. In de Plenaire zittingen van 12 en  19 juni liet Martine haar stem horen ter verdediging van het zogenoemde 'samenwerkingsfederalisme'. Naar aanleiding van de uitspraken van Minister-President Peeters omtrent de opmaak van een concurrentiepact met de verschillende overheden in ons land, werd stevig gedebatteerd in het Vlaams Parlement. Ook Martine mengde zich: "Samenwerking met de federale overheid heeft in het verleden al voor goede resultaten gezorgd, denken we maar aan de  gecoördineerde crisismaatregelen uit 2009. Op een moment dat de buitenlandse investeerders het laten afweten en onze ondernemers naast de bestaande loonhandicap worden geconfronteerd met een stijgende energiekost, lijkt een nieuwe samenwerkingsronde mij onontbeerlijk."

Lees meer
 
 
Rijbewijs is ook een competentie!

Rijbewijs is ook een competentie! 5 juni 2013

Tijdens de Commissie Werk van 30 mei confronteerde Vlaams Parlementslid Martine Fournier Minister Muyters met de cijfers die zij had opgevraagd omtrent de mobiliteit van ingeschreven werkzoekenden. Meer bepaald had zij vragen bij het relatief kleine aantal werkzoekenden die aangeven te beschikken over een rijbewijs B en/of een wagen die voor het werk kan gebruikt worden. 'Een rijbewijs hebben is een belangrijke competentie,' zo stelt Martine. 'Waarom moeten werkzoekenden dit niet verplicht meedelen bij hun inschrijving bij de VDAB?'

Lees meer
 
 
Het Bankenplan: quo vadis?

Het Bankenplan: quo vadis? 6 mei 2013

Met de regelmaat van de klok verschijnen in de media cijfers omtrent de moeilijke kredietverlening van de bankensector aan de KMO’s. In navolging van de oproep van Minister-President Peeters aan de banken om Vlaanderen mee uit de crisis te trekken door vaker leningen aan KMO’s toe te staan, ondervroeg Martine de MP tijdens de Commissie Economie omtrent het eind vorig jaar gelanceerde KMO-bankenplan.

Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen

Laatste foto's