Vlaanderen

Maatwerkdecreet: geen maat voor niks!

Maatwerkdecreet: geen maat voor niks! 30 mei 2013

Vlaanderen telt  momenteel 67 beschutte werkplaatsen, 97 sociale werkplaatsen en 200 invoegbedrijven. Samen stellen ze 22.000 personen tewerk die wegens een handicap of een andere reden niet of nog niet klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt.Mensen met een handicap kunnen echter wel degelijk een carrière uitbouwen en velen doen dat ook. Het zogenoemd Maatwerkdecreet, dat op 3 juli door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd, zorgt ervoor dat we nog gerichter jobs en begeleiding op maat kunnen garanderen.

Lees meer
 
 
Concurrentiepact is broodnodig!

Concurrentiepact is broodnodig! 20 juni 2013

Samen naar oplossingen zoeken in deze toch moeilijke economische tijden, is essentieel en cruciaal. In de Plenaire zittingen van 12 en  19 juni liet Martine haar stem horen ter verdediging van het zogenoemde 'samenwerkingsfederalisme'. Naar aanleiding van de uitspraken van Minister-President Peeters omtrent de opmaak van een concurrentiepact met de verschillende overheden in ons land, werd stevig gedebatteerd in het Vlaams Parlement. Ook Martine mengde zich: "Samenwerking met de federale overheid heeft in het verleden al voor goede resultaten gezorgd, denken we maar aan de  gecoördineerde crisismaatregelen uit 2009. Op een moment dat de buitenlandse investeerders het laten afweten en onze ondernemers naast de bestaande loonhandicap worden geconfronteerd met een stijgende energiekost, lijkt een nieuwe samenwerkingsronde mij onontbeerlijk."

Lees meer
 
 
Rijbewijs is ook een competentie!

Rijbewijs is ook een competentie! 5 juni 2013

Tijdens de Commissie Werk van 30 mei confronteerde Vlaams Parlementslid Martine Fournier Minister Muyters met de cijfers die zij had opgevraagd omtrent de mobiliteit van ingeschreven werkzoekenden. Meer bepaald had zij vragen bij het relatief kleine aantal werkzoekenden die aangeven te beschikken over een rijbewijs B en/of een wagen die voor het werk kan gebruikt worden. 'Een rijbewijs hebben is een belangrijke competentie,' zo stelt Martine. 'Waarom moeten werkzoekenden dit niet verplicht meedelen bij hun inschrijving bij de VDAB?'

Lees meer
 
 
Het Bankenplan: quo vadis?

Het Bankenplan: quo vadis? 6 mei 2013

Met de regelmaat van de klok verschijnen in de media cijfers omtrent de moeilijke kredietverlening van de bankensector aan de KMO’s. In navolging van de oproep van Minister-President Peeters aan de banken om Vlaanderen mee uit de crisis te trekken door vaker leningen aan KMO’s toe te staan, ondervroeg Martine de MP tijdens de Commissie Economie omtrent het eind vorig jaar gelanceerde KMO-bankenplan.

Lees meer
 
 
Martine klaagt afbouw WIS-kiosk aan

Martine klaagt afbouw WIS-kiosk aan 16 mei 2013

Tijdens de Plenaire zitting van 15 mei legde Martine Vlaams Minister van Werk Muyters het vuur aan de schenen over de afbouw van de WIS-computers door de VDAB: haar besparingszucht dreigt vooral ten koste te gaan van de zwakkere werkzoekers.

Lees meer
 
 
West-Vlaanderen innoveert!

West-Vlaanderen innoveert! 25 april 2013

Op basis van cijfers die Vlaams Parlementslid Martine Fournier opvroeg bij Vlaams Minister van Innovatie Ingrid Lieten blijkt dat West-Vlaamse KMO’s tussen 2001 en 2012 meer dan 40,45 miljoen euro steun ontvingen in het kader van KMO-innovatieprojecten. Dat is meer dan in gelijk welke andere provincie.

Lees meer
 
 
Actua-debat: Wat met werkwinkels?

Actua-debat: Wat met werkwinkels? 15 maart 2013

De aangekondigde herstructuring van de lokale Werkwinkels zorgt al enige tijd voor heel veel onrust. Er zou sprake zijn van de sluiting van 43, veelal kleinere, Werkwinkels. Martine confronteerde Minister Muyters tijdens de Plenaire Zitting op 13 maart met de vrees die leeft bij velen: zullen het niet de sociaal zwakkeren zijn die uit de boot dreigen te vallen?

Lees meer
 
 
Werkbaarheid meer en meer op agenda

Werkbaarheid meer en meer op agenda 16 april 2013

Martine ondervroeg Vlaams Minister van Werk Muyters over de Sectorconvenanten 2013-2014. Het blijkt dat, sedert de hervorming van de convenanten in 2010, het thema ‘werkbaarheid’ bij vele sectoren opmars maakt. Vooral sectoren met zware fysieke arbeid en sectoren waarbij het personeel sterker veroudert schuiven ‘werkbaarheid’ als prioriteit naar voren.

Lees meer
 
 
VDAB, Actiris en Le Forem: samen werkt!

VDAB, Actiris en Le Forem: samen werkt! 20 februari 2013

De inspanningen die de laatste jaren worden geleverd om de interregionale arbeidsmobiliteit in ons land te versterken werpt zijn vruchten af. De intensieve samenwerking tussen de VDAB enerzijds en de Waalse (Le Forem) en Brusselse (Actiris) arbeidsbemiddelaar anderzijds leverde in 2012 samen een goeie 3300 netto-jobs op. Dat is merkelijk meer dan het vooropgestelde doel van de Vlaamse regering, zo weet Martine die de cijfers opvroeg bij Vlaams Minster van Werk, Muyters.

Lees meer
 
 
Martine in de bres voor buslijn 84

Martine in de bres voor buslijn 84 28 september 2012

Martine overhandigde gisteren in het Vlaams Parlement een petitie afgenomen door OKRA Rekkem aan Vlaams Minister van Mobiliteit Hilde Crevits.

Lees meer
 
 

Pagina's

Subscribe to RSS - Vlaanderen

Laatste foto's