Coaching bedrijfsoverdracht op laag pitje

28 oktober 2014
 

Op 8 maart 2013 besliste de vorige Vlaamse Regering tot een bijsturing van de kmo-portefeuille, waardoor ook meer gerichte steunverlening mogelijk werd gemaakt. Sindsdien kunnen Vlaamse ondernemers steun verkrijgen voor coachingtrajecten rond bepaalde beleidsrelevante uitdagingen binnen kmo’s door erkende dienstverleners. Concreet is steun mogelijk voor coachingtrajecten in het kader van bedrijfsoverdracht, op het domein van energiebesparing en voor mogelijke (internationale) groei.

Binnen de pijler coaching kan er 50 % steun worden toegekend met een maximale subsidie van 10.000 euro.

 Volgens informatie die Martine opvroeg bij Minister Muyters is het succes van de verschillende coachingtrajecten vooralsnog bescheiden te noemen. “Dat heeft uiteraard in de eerste plaats te maken met de procedure,” verduidelijkt Martine. “De kmo-portefeuille werkt met erkende dienstverleners. Zonder erkende coaches kan er van begeleiding geen sprake zijn. Intussen zijn echter al 43 dienstverleners erkend waarvan 22 specifiek voor coaching Bedrijfsoverdracht.”

 

In totaal werden er, sedert juli 2013, 12 projecten aangevraagd waarvan 8 projecten werden weerhouden, allemaal binnen het kader van Bedrijfsoverdracht (1).

 

“Het totaal aantal goedgekeurde aanvragen ligt heel laag. Zo staat de teller in West-Vlaanderen op 1,” stelt Martine. “Dit toont aan dat dergelijke coachingtrajecten nog onvoldoende gekend zijn binnen hun doelpubliek. Nochtans is het een heel nuttig instrument. Cijfers wijzen trouwens uit dat veel bedrijfleiders van kmo’s niet meer van de jongste zijn en zich zorgen maken over de toekomst van hun bedrijf en een eventuele overname of overdracht.”

 

Zaak is dus om hen te wijzen op de bestaande instrumenten. Daarin ligt een taak voor de overheid en de belangenorganisaties. Indien nodig moet een tandje worden bijgestoken om ondernemers te overtuigen om de stap naar coaching te zetten.

 

“Wellicht is praten over een mogelijke overdracht van je eigen bedrijf niet altijd makkelijk, maar het probleem op de lange baan schuiven is ook geen goed idee. Integendeel,” zegt Martine. “Een beetje ondernemer weet wellicht dat een voorbereide man of vrouw er nog altijd twee waard is.”
[1]  Daarnaast werden nog 5 coaches erkend voor energie en 15 in het kader van internationale groei.

Categorie: 

Laatste foto's