Eindelijk opnieuw meerjarenplan openbare werken

5 december 2015
 

Al jaren werd door de minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, een indicatief meerjarenprogramma opgesteld. Hierbij werd elk jaar voor de komende drie jaar een overzicht gegeven van de te verwachten projecten. Met dit document konden  co-creanten betrokken worden, lokale besturen hun diensten en begroting afstemmen op het plannings- en investeringsritme van het Gewest, wisten de wegenbouwers welke budgetten en projecten allicht goedgekeurd zouden worden, hadden de nutsbedrijven een houvast voor hun projecten, die immers vaak gezamenlijk gebeuren met wegeninvesteringsdossiers, werden onteigeningsdossiers voorbereid, etc.

Vorig jaar wou de minister geen meerjareninvesteringsplan opmaken en beperkte zich tot een 1-jaars-investeringsprogramma in mei. Intussen moesten alle bovengenoemde partners verder werken met het laatste meerjarenprogramma (december 2013) van minister Hilde Crevits.

Deze situatie was onhoudbaar. Daarom maakte de CD&V-fractie gebruik van de begrotingsbesprekingen in de commissie openbare werken van donderdag 28 november om sterk aan te dringen op een nieuw Indicatief Meerjarenprogramma. Met succes.

CD&V: “De aankondiging van minister Weyts om binnen 2 weken nu toch met een nieuw programma te  komen, zal zeer positief worden onthaald bij de aannemers, de nutsbedrijven, de intercommunales en de gemeentebesturen. We kijken ernaar uit en volgen van nabij op.”

Laatste foto's