Frankrijk ratificeerde deze week de akkoorden van Doornik

16 juli 2015
 

In 2013 werd door Frankrijk en België een nieuw akkoord van Doornik ondertekend. Het verdrag laat onder andere gemengde patrouilles en achtervolgingen in het kader van de grenscriminaliteit toe. Voor de grensstreek was dit een opsteker, maar Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier klaagde de voorbije twee jaar geregeld over de talmende Franse overheid. Vandaag is ze verheugd u te kunnen melden dat Frankrijk deze week de procedure heeft afgerond.

 

Het stadsbestuur van Menen strijdt al vele jaren tegen de grenscriminaliteit. De laatste jaren met groter succes dankzij strengere politiecontroles, camerabewaking en uitwisseling van gegevens. Toch blijft het voor de politiediensten frustrerend dat boeven de grens overrijden en dan vrije vogels zijn.

 

Op 18 maart 2013 leek daar verandering in te komen met de ondertekening van de Akkoorden van Doornik door Frankrijk en België. De nieuwe tekst vervangt het vorige akkoord van 2001. Met het nieuwe akkoord komen er een hele resem nieuwe maatregelen maar één van de voornaamste is dat Belgische en Franse politiemannen voortaan hun operationele bevoegdheden, met inbegrip van de arrestatie, kunnen uitoefenen wanneer zij zich op het grondgebied van de andere partij bevinden, wat tot nu toe niet het geval was.

 

Fournier preciseert wel: ”Een daadwerkelijke bevoegdheid tot aanhouding op het grondgebied van de andere partij, bij een niet-gezamenlijke patrouillering, zou enkel kunnen in geval van betrapping op heterdaad binnen dit grondgebied. Met andere woorden de aanhouding geldt nog niet voor dieven die stelen in België en in Frankrijk zijn. Maar de achtervolging is natuurlijk al een eerste belangrijke stap.”

 

Daarnaast bevat het akkoord nog heel wat bepalingen die belangrijk zijn voor de strijd tegen de grenscriminaliteit. Fournier vult aan: ”Zo komt er onder meer een betere gegevensuitswisseling, een uitgebreidere detachering van politiekrachten; betere radiosamenwerking en een versterkt en overlegd gebruik van ANPR-camera’s.”

 

Het akkoord werd ondertekend in 2013. Het Belgische federaal parlement ratificieerde het verdrag op 23 april 2014; ongeveer een jaar geleden dus. Bij de Franse overheid ging het iets moeilijker. Martine Fournier volgde dit dossier sterk op en drong verschillende keren aan op een oplossing. Uiteindelijk passeerde het dossier de Assemblee Nationale van Frankrijk op 25 juni en werd het deze week (15 juli 2015) nog door de Franse Senaat goedgekeurd.

 

Fournier wachtte niet af en vroeg gisteren bij de Franse Senaat naar de volgende stap. De procedure is nu volledig doorlopen en de Franse overheid zal de Belgische overheid hiervan officieel op de hoogte brengen. Fournier hoopt dat dit nog voor september gebeurt, zodat we na de zomer werk kunnen maken van de concrete realisatie op het terrein. Als burgemeester van Menen zal ze dit op het volgende politiecollege agenderen en zal ze de minister van Binnenlandse Zaken vragen naar concrete uitvoering.

Categorie: 

Laatste foto's