Het zuidelijke deel N8 terug naar af

8 januari 2016
 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier vroeg minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts een stand van zaken in verband met het gedeeltelijk vernietigde traject van de N8 tussen Hoogstade en Ieper. De minister antwoordde dat hij zal starten met een bevraging en pas dan een planproject zal maken. Dit is verrassend, want een jaar geleden beloofde hij nog met de bestaande kennis een nieuw planproject op te stellen. Martine Fournier begrijpt niet dat hij het onderzoek nu helemaal wil overdoen. Hierdoor komt de eerste vijf jaar zeker geen oplossing uit de bus.

Voor het noordelijk gedeelte van de  N8 te Veurne waren er voor de Raad van State geen problemen. Dit gedeelte wordt dus gewoon uitgevoerd zoals gepland. Voor 2016 is 2 miljoen euro voorzien voor de onteigeningen en 240.000 euro voor een studie voor het herinrichten van het wegvak.  Vanaf 2017 zouden de werken effectief moeten starten.

Het andere deel van het traject rond Hoogstade werd begin 2015 door de Raad van State vernietigd. Minister Weyts zei hierover in april 2015: “Wat betreft de vernietigde delen van het GRUP zal het planningsproces moeten worden herdaan. Het is evident dat er beroep zal worden gedaan op de meest actuele gegevens die ter beschikking zijn en dat hierbij aandacht zal gaan naar de verkeersstromen die een directe impact hebben op het gebruik van de N8.”

Nu de vernietiging ongeveer een jaar geleden is, vroeg Fournier de minister of hij zijn beloftes is nagekomen. Hij antwoordde: ”Het dossier ligt zeer gevoelig in de regio. Daarom is een goede communicatie met gemeentebesturen, andere betrokken administraties, stakeholders en de bevolking een belangrijk aandachtspunt.  Vooraleer een nieuw planproces op te starten, is het nodig om na te gaan welke de noden en verwachtingen van de verschillende partners zijn. Op basis van deze analyse zal bepaald worden welke procedures moeten worden aangevat.”

Kortom, in 2015 was de minister van plan te starten met een nieuw planproces op basis van de bestaande gegevens. Nu wil hij het volledige bevragingsproces opnieuw doen. Martine Fournier begrijpt niet dat de minister het volledige inspraak- en studietraject opnieuw wil afleggen. Met deze keuze lijkt de minister alle mogelijke beslissingen voor aanpassingswerken aan de N8 tussen Hoogstade en Ieper te blokkeren tot na de volgende verkiezingen. De minister gaat zo in tegen het protocol afgesproken in 2005. Hiermee hypothekeert hij de socio-economische ontwikkeling van de streek en de leefbaarheid van de woonkernen. Fournier roept de minister dan ook op om de aanpassingen aan de N8 prioritair te behandelen zoals afgesproken in het regeerakkoord. 

 

Meer lezen:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/westvlaanderen/1.2541490

http://kw.knack.be/west-vlaanderen/n8-ieper-hoogstade-nog-eens-jaren-ver...

Categorie: 

Laatste foto's