Kennismaking met beleidsploeg Halluin

8 september 2014
 

Sinds de nieuwe beleidsploeg van de Stad Halluin verkozen werd, eind maart 2014, zijn er al enkele contacten geweest tussen beide burgemeesters. Dit voornamelijk in het kader van intergemeentelijke dossiers waarbij speerpunten zoals, mobiliteit en veiligheid in het gedrang kwamen. Al snel werd duidelijk dat beide burgemeesters gelijkaardige standpunten delen en een goede samenwerking tussen beide beleidsploegen willen nastreven.
Met dossiers als het grensoverschrijdende Jacques Delorsplein en de daaraangekoppelde parkeermoeilijkheden is bruggen bouwen tussen beide besturen alvast constructiever dan elk op zijn eigen houtje aan de slag te gaan.

Op initiatief van beide burgemeesters werd een kennismakingsmoment georganiseerd waarbij beide schepencolleges van zowel de Stad Menen als Halluin elkaar ontmoeten en vooral in gesprek treden met elkander.
Tijdens dit overlegmoment werd vooral benadrukt dat veiligheid en mobiliteit aangepakt moet worden, alsook dat er nog op vele andere domeinen kan samengewerkt worden. Zo werd gedacht aan cultuur, sport, toerisme enz.

Martine nam ook van de gelegenheid gebruik om tijdens dit overlegmoment 2 samenwerkingsakkoorden tussen Menen en Halluin te overhandigen aan burgemeester Dassonville.

Categorie: 

Laatste foto's