Minder middelen voor Openbare Werken in West-Vlaanderen

27 februari 2015
 

In 2015 wordt er 10 miljoen euro minder in de West-Vlaamse wegen geïnvesteerd. Dat concludeert Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier na analyse van de planning van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. In de meerjarenplanning was er in 2015 meer dan 60 miljoen euro voor AWV West-Vlaanderen voorzien. Minister Weyts besliste de middelen terug te brengen tot 50,6 miljoen.

Onder de vorige ministers van Mobiliteit en Openbare Werken was er een ongeschreven regel dat er jaarlijks in de commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams Parlement een ontwerp meerjarenplan werd ingediend. Op dit plan staan alle investeringen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de komende drie jaar. Het is een werkinstrument dat lokale besturen kunnen gebruiken om hun eigen beleid af te stemmen op het beleid van AWV.

Minister Weyts heeft na lang aandringen zijn planning voor 2015 bekend gemaakt, maar wacht voorlopig om zijn meerjarenplan op te stellen of bekend te maken. Enerzijds zorgt dit voor ongerustheid bij de lokale besturen, omdat ze geen planningen op lange termijn kunnen maken. En anderzijds valt vooral op dat West-Vlaanderen het kind van de rekening is in het investeringsprogramma van minister Weyts en dit roept vragen op.

In onderstaande tabel staan de werkingsmiddelen van AWV voor de verschillende provincies van 2012 tot en met 2015.

In het verleden kon West-Vlaanderen rekenen op meer dan twintig procent van de middelen van AWV. Voor dit jaar is er een daling van meer dan 10 miljoen euro. Het valt op dat West-Vlaanderen de enige provincie is die zo een sterke afname moet slikken. De middelen worden ingezet in de andere provincies, maar de sterke stijging van Vlaams-Brabant is opmerkelijk te noemen.

Vergelijking AWV-programma's 2012 tot 2015

 

Provincie

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

 

Antwerpen

70.900.000

23,47%

76.500.000

25,93%

69.900.000

23,88%

66.600.000

21,76%

 

Vlaams-Brabant

52.400.000

17,35%

52.100.000

17,66%

62.400.000

21,32%

75.200.000

24,58%

 

Limburg

43.300.000

14,33%

41.200.000

13,97%

35.300.000

12,06%

44.600.000

14,58%

 

Oost-Vlaanderen

70.100.000

23,20%

60.800.000

20,61%

63.300.000

21,63%

69.000.000

22,55%

 

West-Vlaanderen

65.400.000

21,65%

64.400.000

21,83%

61.800.000

21,11%

50.600.000

16,54%

 

Totaal

302.100.000

 

295.000.000

 

292.700.000

 

306.000.000

   
                     

 

 

Martine Fournier ziet redenen om bezorgd te zijn: “Op zich hoeft een besparing niet slecht te zijn, want er is de voorbije jaren goed en sterk geïnvesteerd in ons wegdek. Minister Crevits heeft hier veel felicitaties voor gekregen, maar het werk is niet af. De huidige minister gaat vooral besparen op structurele onderhoudswerken in de lokale secundaire wegen. Die wegen zijn van cruciaal belang in onze dorpen en steden voor het vervoer van en naar het werk en de school.”

De weggevallen investeringen aan de secundaire wegen zullen ongetwijfeld voelbaar zijn. Enkele concrete projecten die voorzien waren voor 2015 en door de besparingen niet worden uitgevoerd:

-          N8  Fietspad in Vleteren (1,3 miljoen euro)

-          N382 Wielsbeke – bedrijvenzone Fabiolaan (600.000 euro)

-          Geluidsschermen langs N31 Brugge (2 miljoen euro)

-          Kluifrotonde N50 Oostkamp (0,8 miljoen euro)

 

“Eén jaar zo’n forse besparing is verteerbaar als er volgend jaar opnieuw een injectie komt voor West-Vlaanderen. Sommige gemeenten zitten nu in een onduidelijke situatie. Ze hadden in hun eigen investeringsplan rekening gehouden met de geplande werken van AWV, maar spijtig genoeg weten ze nu niet wat te verwachten. Deze situatie zal blijven aanhouden tot de minister zijn meerjarenplan bekend maakt. Het is dus in het belang van de lokale overheden dat minister Weyts snel duidelijkheid verschaft over zijn toekomstplannen.” besluit Martine Fournier.

Enkele dossiers waar onze lokale besturen dringend duidelijkheid over willen:

-          E17: Wanneer wordt de herinrichting van de douaneterreinen in Rekkem  gerealiseerd?

-          N305: Komt er een fietspad tussen Meulebeke en Dentergem?

-          N35: Zullen er voldoende middelen zijn voor de ring rond Diksmuide?

-          N36 en E403: Zal het oorspronkelijk plan aan het nieuwe ziekenhuis in Roeselare mogelijk zijn?

Categorie: 

Laatste foto's