Niet-berging Flinterstar kost nu al 899.000 euro

15 maart 2016
 

Vlaamse Overheid doet alles wat nodig is om de schade te beperken en kosten terug te vorderen

In oktober 2015 zonk de Flinterstar voor de Belgische kust. De Vlaamse overheid nam en neemt nog steeds alle nodige maatregelen om de milieu en economische hinder tot een minimum te beperken. Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier stelt vast dat de kost voor Vlaanderen ondertussen meer dan 900.000 euro is en nog steeds oploopt. De kosten worden normaal gezien volledig gerecupereerd, ze worden deels gefactureerd aan de federale overheid (698.000 euro) en deels teruggevorderd bij de rederij (201.000 euro).

De Flinterstar ligt al sinds begin oktober 2015 voor onze kust. Na een juridische strijd oordeelde het hof van Beroep te Gent dat de Nederlandse rederij Flinter en de bevrachter Onego moeten instaan voor de berging van het gezonken vrachtschip Flinterstar. Daarnaast hangt er de reder ook een dwangsom boven het hoofd als er geen bergingscontract komt binnen 2,5 maanden. Tijdens de voorbije maanden hebben de Vlaamse en federale overheid al heel wat taken moeten uitvoeren.

Vlaams volksvertegenwoordiger Martine Fournier vroeg minister Weyts wat de kosten waren voor de niet-berging van het schip. Uit een eerste vaststelling komt ze aan 899.000 euro. Bestaande uit 201.000 euro voor de taken van het Vlaamse Gewest en 698.000 euro voor de inzet oliepollutiebestrijdingsvaartuigen door VLOOT. De kosten lopen echter nog steeds verder op tot de berging is gebeurd.

De kosten voor de Vlaamse Overheid situeren zich op verschillende fronten:

  • Operationele kosten voor het inzetten van vier schepen: de Zeehond (guard vessel), de Orka (reddingsboot), de Zeetijger (boeienlegger/sleepboot) en de Ter  Streep (hydrografisch vaartuig);
  • De kosten voor het aanleggen van een zanddam voor het Zwin.
  • Personeelskosten van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC), de afdeling Scheepvaartbegeleiding, de afdeling Kust, de DAB VLOOT en de Vlaamse secretaris van de Kustwacht;
  • Diverse extra prestaties door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) voor de Zwinregeling en het Instituut voor Landbouw- en Visserij onderzoek (ILVO) voor het onderzoek naar het effect van pollutie in visgebieden;
  • Tot slot zijn er kosten voor de prestaties van advocaten, gerechtsdeurwaarders, gerechtsdeskundigen en gerechtskosten.

De kosten voor de acties van VLOOT-vaartuigen (698.000 euro) worden gefactureerd aan de federale overheid, omdat ze passen binnen het contract bestrijding van oliepollutie op zee. De overige kosten worden teruggevorderd van ms Flinterstar en desgevallend van ms Al Oraiq.

Martine Fournier stelt tevreden vast dat minister Weyts en de bevoegde diensten alle nodige stappen hebben gezet om de belangen van de Vlaamse Overheid te vrijwaren

Categorie: 

Laatste foto's