Dankzij de vele inspanning binnen de politiezone zien we een daling van het aantal inbraken in de grensstreek. Lees meer
Twee jaar geleden liet minister Weyts weten dat de ontdubbeling van de N58 in 2018 zou gerealiseerd worden, maar ondertussen heeft hij het nodige budget geschrapt. Lees meer
IDR-routes kennen geen uitbreiding Lees meer
 
Grenscriminaliteit daalt!

Grenscriminaliteit daalt! 12 juni 2013

De doorgedreven inspanningen die de laatste maanden werden geleverd om de golf van grenscriminaliteit een halt toe te roepen beginnen te lonen. In de eerste helft van dit jaar werden 'slechts' een tiental feiten geregistreerd. Hoewel dit een significante vooruitgang  blijven dit natuurlijk tien incidenten teveel. Toch betekent dit in de eerste plaats dat de vele acties die onder meer door Martine op getouw werden gezet hun vruchten afwerpen. Een hoopvol teken voor de toekomst.

Lees meer
 
 
Rijbewijs is ook een competentie!

Rijbewijs is ook een competentie! 5 juni 2013

Tijdens de Commissie Werk van 30 mei confronteerde Vlaams Parlementslid Martine Fournier Minister Muyters met de cijfers die zij had opgevraagd omtrent de mobiliteit van ingeschreven werkzoekenden. Meer bepaald had zij vragen bij het relatief kleine aantal werkzoekenden die aangeven te beschikken over een rijbewijs B en/of een wagen die voor het werk kan gebruikt worden. 'Een rijbewijs hebben is een belangrijke competentie,' zo stelt Martine. 'Waarom moeten werkzoekenden dit niet verplicht meedelen bij hun inschrijving bij de VDAB?'

Lees meer
 
 
Opening Menense Wereldtuin

Opening Menense Wereldtuin 2 juni 2013

Maar liefst een jaar na de effectieve ingebruikname van het stuk grond - Poedermagazijnstraat 59 te Menen, stelt een groep geëngageerde, lokale diensten een pracht van een maatschappelijk initiatief aan ons voor... de Wereldtuin.Een plek waar iedere buurtbewoner en gebruiker van de lokale diensten terecht kan om een perceeltje grond te bewerken, groenten te kweken en/of een bloemenperkje te verzorgen. De uitwisseling van praktische informatie, het samenwerken en het bevorderen van sociale contacten in de buurt staan hierbij centraal.  

Lees meer
 
 
OCMW Menen aan zet...

OCMW Menen aan zet... 31 mei 2013

Als kersverse burgermoeder trok Martine erop uit met een delegatie Stads- en OCMW-bestuursleden, om van dichtbij kennis te maken met alle OCMW-structuren, -diensten en -medewerkers. Een rondgang bij alle diensten in het Stadhuis kwam reeds aan bod in het begin van de legislatuurwissel; ditmaal was OCMW aan zet...

Lees meer
 
 
Maatwerkdecreet: geen maat voor niks!

Maatwerkdecreet: geen maat voor niks! 30 mei 2013

Vlaanderen telt  momenteel 67 beschutte werkplaatsen, 97 sociale werkplaatsen en 200 invoegbedrijven. Samen stellen ze 22.000 personen tewerk die wegens een handicap of een andere reden niet of nog niet klaar zijn voor de reguliere arbeidsmarkt.Mensen met een handicap kunnen echter wel degelijk een carrière uitbouwen en velen doen dat ook. Het zogenoemd Maatwerkdecreet, dat op 3 juli door het Vlaams Parlement werd goedgekeurd, zorgt ervoor dat we nog gerichter jobs en begeleiding op maat kunnen garanderen.

Lees meer
 
 

Pagina's

Laatste foto's