Dankzij de vele inspanning binnen de politiezone zien we een daling van het aantal inbraken in de grensstreek. Lees meer
Twee jaar geleden liet minister Weyts weten dat de ontdubbeling van de N58 in 2018 zou gerealiseerd worden, maar ondertussen heeft hij het nodige budget geschrapt. Lees meer
IDR-routes kennen geen uitbreiding Lees meer
 
Misbruik bij sociale huurwoningen

Misbruik bij sociale huurwoningen 23 mei 2013

In navolging van signalen die Martine bereikten omtrent mogelijke misbruiken binnen de sociale huisvesting interpelleerde zij Vlaams Minister van Wonen Freya Van den Bossche tijdens de Commissie Wonen op 23 mei. “Het ging mij vooral over mogelijk misbruik van sociale huurwoningen”, zo verduidelijkt Martine. “Er werd mij gesignaleerd dat gezinnen, hoewel ze perfect binnen de voorwaarden vallen om van een sociale huurwoning te kunnen genieten en ook trouw hun huur betalen, in werkelijkheid de woning niet permanent betrekken. Zo werd mij een concreet geval gesignaleerd van een kroostrijk gezin dat slechts één maand per kalenderjaar hun sociale huurwoning effectief betrok. Gezien de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen lijkt dergelijk misbruik me onaanvaardbaar”, zo stelt Martine.

Lees meer
 
 
Infoavond Overvalpreventie Handelaars

Infoavond Overvalpreventie Handelaars 21 mei 2013

Reeds menige maanden wordt de grensstreek Belgie-Frankrijk geteisterd door een golf van criminele, brutale feiten. De wild-west verhalen worden werkelijkheid, een onveilig gevoel overschaduwt de dagelijkse sociale contacten, politiediensten worden overstelpt, lokale handelaars worden met hun leven bedreigd en noem maar op. Naar aanleiding van voorgaande feiten kwam het idee tot een intergemeentelijke 'preventieavond'  tot stand.

Lees meer
 
 
Martine klaagt afbouw WIS-kiosk aan

Martine klaagt afbouw WIS-kiosk aan 16 mei 2013

Tijdens de Plenaire zitting van 15 mei legde Martine Vlaams Minister van Werk Muyters het vuur aan de schenen over de afbouw van de WIS-computers door de VDAB: haar besparingszucht dreigt vooral ten koste te gaan van de zwakkere werkzoekers.

Lees meer
 
 
Het Bankenplan: quo vadis?

Het Bankenplan: quo vadis? 6 mei 2013

Met de regelmaat van de klok verschijnen in de media cijfers omtrent de moeilijke kredietverlening van de bankensector aan de KMO’s. In navolging van de oproep van Minister-President Peeters aan de banken om Vlaanderen mee uit de crisis te trekken door vaker leningen aan KMO’s toe te staan, ondervroeg Martine de MP tijdens de Commissie Economie omtrent het eind vorig jaar gelanceerde KMO-bankenplan.

Lees meer
 
 
West-Vlaanderen innoveert!

West-Vlaanderen innoveert! 25 april 2013

Op basis van cijfers die Vlaams Parlementslid Martine Fournier opvroeg bij Vlaams Minister van Innovatie Ingrid Lieten blijkt dat West-Vlaamse KMO’s tussen 2001 en 2012 meer dan 40,45 miljoen euro steun ontvingen in het kader van KMO-innovatieprojecten. Dat is meer dan in gelijk welke andere provincie.

Lees meer
 
 

Pagina's

Laatste foto's