Dankzij de vele inspanning binnen de politiezone zien we een daling van het aantal inbraken in de grensstreek. Lees meer
Twee jaar geleden liet minister Weyts weten dat de ontdubbeling van de N58 in 2018 zou gerealiseerd worden, maar ondertussen heeft hij het nodige budget geschrapt. Lees meer
IDR-routes kennen geen uitbreiding Lees meer
 
NMBS aarzelt om verder te investeren in deelfietsen

NMBS aarzelt om verder te investeren in deelfietsen 26 oktober 2016

Om de Blue-bikelocaties verder uit te breiden is een kapitaalverhoging van de NMBS en Vlaanderen (De Lijn) nodig. Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier vernam dat de NMBS twijfelt om mee te stappen in die uitbreiding. Dat zou een spijtige zaak zijn, meent Fournier: “Een dergelijke beslissing zou de uitbouw van de combi-mobiliteit remmen, en dat staat haaks op onze mobiliteitsvisie. Wat ook de beslissing van de NMBS zal zijn, de omslag naar de fiets als eerste vervoersmiddel mag niet geremd worden.” 

Lees meer
 
 
Dringend structurele maatregelen nodig aan de grensovergang

Dringend structurele maatregelen nodig aan de grensovergang 23 juni 2016

Vorige week gebeurde voor de achtste maal een zwaar ongeval in zes maanden tijd op de E17 ter hoogte van de grensovergang. Martine Fournier vroeg al verschillende keren structurele maatregelen, maar de minister houdt de boot af. De kosten voor al de tijdelijke signalisatie zijn enorm hoog en structurele borden moeten hier zeker overwogen worden voor Fournier.

Lees meer
 
 

Dubbele rijstroken op de N58 toch tot aan de Ringweg (N38) 17 juni 2016

In 2018 wordt het aantal rijstroken op een deel van de drukke expressweg N58 verdubbeld. De verdubbeling wordt gerealiseerd van de A19 tot en met het rondpunt op de Ringweg (N338) in Menen. Hiermee wil Martine Fournier de onduidelijkheid over welk deel er nu wel en niet ontdubbeld wordt van de N58 uit de weg nemen.

Lees meer
 
 

Fietsplan is goede eerste stap, maar #koningfiets verdient meer ambitie 28 april 2016

Vandaag kreeg de commissie mobiliteit en openbare werken van het Vlaams Parlement de primeur van het langverwachte fietsplan. Martine Fournier: “Er zitten een aantal uitstekende zaken in, maar de radicale trendbreuk blijft uit. Om echt de omslag te maken en de fiets een volwaardige plaats in onze mobiliteitsmix te geven, is ons inziens meer nodig.” 

Lees meer
 
 
CD&V geeft fietsers voorrang

CD&V geeft fietsers voorrang 27 april 2016

Op 27 april lanceerde Martine Fournier op Radio 1 en in verschillende kranten haar voorstel om van de fiets het belangrijkste vervoersmiddel te maken. Lees de artikels hier.

Lees meer
 
 

Pagina's

Laatste foto's