Dankzij de vele inspanning binnen de politiezone zien we een daling van het aantal inbraken in de grensstreek. Lees meer
Twee jaar geleden liet minister Weyts weten dat de ontdubbeling van de N58 in 2018 zou gerealiseerd worden, maar ondertussen heeft hij het nodige budget geschrapt. Lees meer
IDR-routes kennen geen uitbreiding Lees meer
 
Leegstand winkels wordt aangepakt in Menen

Leegstand winkels wordt aangepakt in Menen 15 januari 2015

Artikel uit het Nieuwsblad: De recentste cijfers over de leegstand van winkels zijn in West-Vlaanderen catastrofaal voor Kortrijk. De stad moet alle andere West-Vlaamse centrumsteden laten voorgaan en hinkt in de eigen regio, met Spiere-Helkijn als metgezel, hopeloos achterop. 'Het is niet goed, maar het laatste jaar is de leegstand wel duidelijk aan het dalen', zegt de Kortrijkse schepen van Economie Rudolf Scherpereel (N-VA).

Lees meer
 
 
Extra Middelen voor aanpak grenscriminaliteit

Extra Middelen voor aanpak grenscriminaliteit 25 december 2014

De federale regering heeft op 18 december beslist dat 12 politiezones die grenzen aan Nederland of Frankrijk opnieuw € 52.500 extra krijgen bij de afrekening van de dotaties.

Lees meer
 
 
Ook Muyters steunt co-sourcing!

Ook Muyters steunt co-sourcing! 5 november 2014

Co-sourcing binnen de moderne arbeidsmarkt betekent, kort gezegd, dat een bedrijf één of meerdere van haar werknemers gedurende een bepaalde termijn 'uitleent' aan een ander bedrijf. Op die manier kan een bedrijf dat te maken krijgt met een tijdelijke terugval in activiteiten, haar competent personeel blijven behouden zonder beroep te moeten doen op economische werkloosheid. Tegelijk kan een ander bedrijf dat met eventueel tijdelijke onderbezetting te maken heeft, profiteren van makkelijk inzetbaar, geschoold en ervaren personeel. Een win-win-situatie. Treinbouwer Bombardier kwam deze week in het nieuws omdat zij, via deze co-sourcing, een kleine 150 mensen wil uitlenen. Martine, die de evolutie rond co-sourcing al langer volgt, ondervroeg er bevoegd Minister Muyters over tijdens de plenaire zitting in het Vlaamse Parlement.

Lees meer
 
 
Coaching bedrijfsoverdracht op laag pitje

Coaching bedrijfsoverdracht op laag pitje 28 oktober 2014

Binnen de pijler ‘coaching’ van de kmo-portefeuille werden sedert juli 2013 amper 8 projecten in het kader van bedrijfsoverdracht weerhouden. In de kmo-provincie bij uitstek, West-Vlaanderen, staat de teller op exact 1. “Het instrument is uitstekend,” stelt Martine “Vraag is of het genoeg bekend is en/of ondernemers niet meer moeten worden overtuigd van het nut van dergelijke coaching. Bedrijfsleiders worden almaar ouder. Een regeling omtrent overdracht of overname is soms vlugger nodig dan je denkt.”

Lees meer
 
 
Van Marcke op LAR-Zuid

Van Marcke op LAR-Zuid 24 oktober 2014

Sanitairspecialist Van Marcke bouwt een nieuw distributiecentrum van 60 miljoen euro op de uitbreiding van de transportzone LAR, grondgebied Aalbeke. "De beslissing heeft heel wat voeten in de aarde gehad," verduidelijkt Martine. "Hoewel Van Marcke eerst op grondgebied Menen zou bouwen, koos het bedrijf uiteindelijk toch voor de gronden binnen de grenzen van Kortrijk. Gezien de omstandigheden een begrijpelijke keuze. Stad Menen is vooral tevreden: LAR-Zuid wordt eindelijk ontwikkeld én we ontvangen 700.000 euro als compensatie van de projectontwikkelaar. Meer werk in eigen streek plus een boost voor de stadskas!"

Lees meer
 
 

Pagina's

Laatste foto's