Dankzij de vele inspanning binnen de politiezone zien we een daling van het aantal inbraken in de grensstreek. Lees meer
Twee jaar geleden liet minister Weyts weten dat de ontdubbeling van de N58 in 2018 zou gerealiseerd worden, maar ondertussen heeft hij het nodige budget geschrapt. Lees meer
IDR-routes kennen geen uitbreiding Lees meer
 
De prinses mag mee!

De prinses mag mee! 22 oktober 2014

Minister-President Bourgeois antwoordde tijdens de Commissie Buitenland op een Vraag om Uitleg van Martine dat prinses Astrid welkom is om mee te gaan op economische missies die de Vlaamse overheid organiseert. Hij koppelt er wel een opvallende voorwaarde aan vast: de prinses mag mee “daar waar het meerwaarde biedt”. “Bourgeois beaamt daarmee, onrechtstreeks, de mening van Unizo en van heel wat Vlaamse bedrijfsleiders, zoals Fernand Huts van Katoen Natie,” stelt Martine. 

Lees meer
 
 
Taalverwarring ambulance binnenkort voorbij?

Taalverwarring ambulance binnenkort voorbij? 9 oktober 2014

Na inspanningen van Martine vermeldt het Federaal Regeerakkoord uitdrukkelijk dat in de toekomst, in de zones rond de taalgrens, een personeelslid van de hulpdienst de tweede landstaal moet begrijpen. “Een maatregel die levens kan redden,” zo stelt Martine.

Lees meer
 
 
Blijvende arbeidskrapte in de regio

Blijvende arbeidskrapte in de regio 8 oktober 2014

Volgens de recentste cijfers van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) bedraagt de werkloosheidsgraad in de regio Kortrijk-Roeselare in september 2014 6,14 procent. Dat is het laagste cijfer in Vlaanderen. Het is een feit dat Zuid-West-Vlaanderen traditioneel de eerste regio is waar de tekenen van economisch herstel merkbaar zijn op de arbeidsmarkt. Cijfers die wijzen op een arbeidstekort zijn uiteraard beter dan hoge werkloosheidscijfers en de situatie in de rest van Vlaanderen is, met vooral een hoge jongerenwerkloosheid in de steden, zeker niet dezelfde. Toch luiden bedrijven in Zuid-West-Vlaanderen terecht de alarmbel en is er ook voor hun problematiek een aanpak op maat nodig. Martine ondervroeg er Minister Muyters over tijdens de Commisie Economie. Ze vroeg concrete maatregelen en verweest naar eerdere tussenkomsten waar onder meer de Individuele Beroepsopleiding als goede (deel-)oplossing naar voren werd geschoven.

Lees meer
 
 
Kennismaking met beleidsploeg Halluin

Kennismaking met beleidsploeg Halluin 8 september 2014

De beleidsploeg van de Stad Menen met Martine als burgemeester is reeds een kleine 2 jaar aanzet. Naar aanleiding van enkele grensoverschrijdende problematieken en dossiers werden overlegmomenten georganiseerd met de kersverse burgemeester van buurgemeente Halluin. Beide burgemeesters vonden het alvast opportuun om ook een kennismakingsmoment met hun beide schepenencolleges op poten te zetten, zodoende een vlotte samenwerking in de toekomst nagestreeft kan worden. Op maandag 08 september 2014 ontving het college van burgemeester en schepenen Menen de beleidsploeg van Halluin in het Stadhuis, om voorafgaand het overlegmoment een persconferentie te voorzien.

Lees meer
 
 
LAR-Zuid komt er toch!

LAR-Zuid komt er toch! 24 juni 2014

De industriezone LAR in Rekkem krijgt er een uitbreiding bij van 17 hectare. Dat kon de Stad Menen, bij monde van Martine, trots aankondigen. Ter plaatse gaf ze mee dat het Global Estate Group is die de site verder zal ontwikkelen en zal zorgen voor de invulling van het terrein. Met de concrete ontwikkeling komt een einde aan een dossier dat al 15 jaar aansleept.

Lees meer
 
 

Pagina's

Laatste foto's