Uitbreidingsvoorstellen bereiden UiTPAS voor op het grote werk

1 april 2015
 

De UiTPAS werd in 2010 opgestart door toenmalig cultuurminister Joke Schauvliege (CD&V) met een proefproject in de regio Aalst. Dat werd intussen positief geëvalueerd. In het Vlaams regeerakkoord werd dan ook afgesproken om werk te maken van de introductie van de UiTPAS  in heel Vlaanderen zodat dat de veelheid aan kortings-, voordeel-, klanten- en kansenpassen kunnen worden teruggebracht tot één geautomatiseerd systeem. Tot einde mei kunnen geïnteresseerde gemeenten zich kandidaat stellen.

Vlaams volksvertegenwoordigers Caroline Bastiaens, Johan Verstreken en Martine Fournier vroegen de huidige minister van cultuur alvast om de werking van het systeem uit te breiden naar musea, nog meer in te zetten op vrijetijdsparticipatie van personen in armoede, en ook een pas te voorzien voor begeleiders van personen met een handicap.

De UiTPAS is een vrijetijdspas met een spaar- en voordeelprogramma, die iedereen stimuleert om meer en anders te participeren aan het ruime vrijetijdsaanbod. Lokale besturen die voldoen aan alle voorwaarden, kunnen intekenen op het UiTPAS-systeem, en kunnen na goedkeuring van hun dossier gratis gebruikmaken van de UiTPAS-toepassing en genieten van de gratis dienstverlening van CultuurNet Vlaanderen.

De minister van cultuur deelde alvast mee dat de UiTPAS op 25 april geïmplementeerd zal worden in Oostende. De regio Zuidwest, een samenwerkingsverband tussen dertien steden en gemeenten, Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem, volgt op 28 augustus. Er lopen ook nog gesprekken voor de uitbreiding in de regio Aalst, in het bijzonder met de gemeenten Liedekerke en Ninove. De regio Turnhout stapt in op 1 januari 2016 waarbij minstens Turnhout en Beerse en waarschijnlijk ook Oud-Turnhout en Vosselaar aansluiten.

 

Museumpas

Uit een Nederlands onderzoek is gebleken dat houders van een museumkaart drie keer meer musea bezoeken dan voorheen. De Nederlandse museumkaart geeft de kaarthouders gedurende één jaar ongelimiteerde toegang tot alle grote Nederlandse musea en ruim de helft van alle musea in Nederland, zo’n 400 musea in totaal. Jaarlijks worden er in Nederland bijna een miljoen museumkaarten verkocht wat resulteert in 6,5 miljoen bezoeken. Een kaart kost 55 euro voor volwassenen en 27,5 euro voor jongeren t.e.m. 18 jaar. De opbrengst van de museumkaart wordt verdeeld over de deelnemende musea a rato van het aantal bezoekers met museumkaart en de toegangsprijs van het museum. De ruim 900.000 museumkaarthouders stonden garant voor 3,4 miljoen extra museumbezoekers. Uiteraard leidde dit ook tot extra inkomsten in de museumcafés en museumshops. Het rapport gaat er van uit dat de museumkaart ruim 26,6 miljoen euro meer opleverde voor de deelnemende musea. Zowel het aantal museumbezoekers als de inkomsten van de deelnemende musea nemen toe als gevolg van de museumkaart.

Vlaams volksvertegenwoordiger Caroline Bastiaens vroeg daarom om CultuurNet de opdracht te geven om te onderzoeken hoe een dergelijke museumpas kan geïntegreerd worden in de UiTPAS: “In de conclusie van het rapport wordt ons land immers aangeduid als één van de landen waar een museumkaart ook succesvol zou kunnen zijn, gelet op de grote concentratie van kwalitatieve musea in een drukbevolkte verstedelijkte regio.”

 

Vrijetijdsparticipatie mensen in armoede

Vlaams Volksvertegenwoordiger Johan Verstreken stelde de minister van cultuur enkele concrete vragen over de uitrol van de UiTPAS n.a.v. bedenkingen van het Netwerk tegen Armoede: “Het Netwerk tegen Armoede geeft duidelijk aan dat de UiTPAS op zich, niet volstaat om mensen in armoede meer te laten deelnemen aan het vrijetijdsaanbod.”

Het is voor mensen in armoede immers niet evident om binnen te treden in een wereld die ze niet kennen, ondanks vervulde randvoorwaarden. Het Netwerk pleit dan ook voor dialoog en betrokkenheid van mensen in armoede in elke fase van het project en stelde daarom een nota op met aanbevelingen. Zo stelt men o.a. voor om de UiTPAS met korting toe te kennen aan mensen die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming en om mensen met bepaalde statuten, bijvoorbeeld leefloon, collectieve schuldenregeling of verhoogde schooltoelage, automatisch recht te geven op de UiTPAS. Het Netwerk vraagt ook meer tijd en middelen voor aangepaste toeleiding naar de UiTPAS en aangepaste omkadering. Wat het vrijetijdsaanbod betreft pleit het Netwerk voor meer diversiteit, en voor de volledige opname van het lokaal vrijetijdsaanbod in het project. Nu beperkt het aanbod zich vooral tot het gesubsidieerd stedelijk aanbod.

Johan Verstreken: “De minister deelt mijn bekommernis dat mensen in armoede aan een zo breed mogelijk vrijetijdsaanbod moeten kunnen participeren en dat de reductie die houders van een UiTPAS tegen een kansentarief krijgen in de volledige regio identiek moet zijn. Bovendien moeten mensen in armoede effectief kunnen participeren aan het vrijetijdsaanbod van de hele regio en niet enkel in de eigen stad of gemeente. Enkel op die manier kan er sprake zijn een integrale toeleiding van mensen in armoede." 

Maar het behoort tot de autonomie van de verschillende gemeenten van een regionaal samenwerkingsverband  om de achterliggende kostendeling concreet te regelen, en dat loopt niet altijd even makkelijk.

“De minister maakt zich sterk dat we evolueren in de goede richting,” aldus Johan Verstreken, “doordat het aanvraagdossier verplicht een duidelijk plan van aanpak moet bevatten voor een werkgroep waarbij ook armoedepartners betrokken moeten worden, zijn in elk geval de randvoorwaarden gecreëerd. Op te volgen, dus.”

 

Begeleiders personen met een handicap

Vlaams volksvertegenwoordiger Martine Fournier vroeg de cultuurminister op haar beurt om ook de begeleiderspas voor mensen met een handicap in de UiTPAS te integreren. Het is voor mensen met een handicap  immers vaak noodzakelijk om met een begeleider naar een optreden, concert of sportwedstrijd te gaan.

Martine Fournier: “De minister benadrukte dat Vlaanderen met de UiTPAS een dienstverlening aanbiedt waar de lokale besturen op kunnen inspelen. Het samenspel tussen het Vlaamse kader en het initiatiefrecht van de lokale besturen blijft noodzakelijk om de zaken beter op elkaar te laten aansluiten. Vlaanderen biedt het kader, de gemeenten tekenen in en dan kan bekeken worden hoe  de integratie van verschillende passen zo goed mogelijk kan gebeuren.”

De minister kondigde tenslotte ook aan dat CultuurNet zal onderzoeken of de UiTPAS kan geïntegreerd in de elektronische identiteitskaart.

Categorie: 

Laatste foto's