Verzekeringsmaatschappijen vegen voeten aan milieuregels

6 februari 2016
 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier kaartte in oktober de problemen aan bij de verkoop van autowrakken. Ze vermoedde dat de milieuregels door de verzekeringsmaatschappijen massaal aan hun laars werden gelapt door de verkoop via het Informexplatform. Uit de controle door de OVAM blijkt dit ook het geval te zijn. In drie maanden werden 16 wrakken geblokkeerd en van de drie gecontroleerde verzekeringsmaatschappij was geen enkele in orde.

 

In oktober 2015 klaagde Martine Fournier de verkoop van autowrakken via het Informexplatform aan. Deze website is eigendom van de verzekeringsmaatschappijen en geeft aan iedereen met een BTW-nummer de mogelijkheid om autowrakken aan te komen. Alle milieu- en transportregels worden hierbij aan de laars gelapt. Fournier toonde al aan dat het platform wellicht de belangrijkste aankoopweg is van malafide autoverkopers of dieven.

 

Het probleem in dit dossier is dat een technische totaal verlies of een perte totale verkocht moet worden aan een erkende verwerker om te ontmantelen. Doordat hier geen controle op is door de federale overheid via de traceerbaarheid van voertuigen kan er vlot verhandeld worden.

 

De OVAM heeft wel enkele mogelijkheden om te controleren via de milieurichtlijnen (VLAREMA). Daarom had Fournier aan minister Schauvliege gevraagd om op te treden. Uit het antwoord van de minister blijkt dat Assuralia nog deze maand een voorstel zal doen om er voor te zorgen dat de technisch totale verliezen enkel nog aan erkende verwerkers kunnen worden verkocht. Fournier vindt het goed dat de sector met een voorstel komt, maar blijft alert.

 

De controles tonen en aan dat er werk aan de winkel is. Zo blokkeerde de OVAM van begin oktober 2015 tot begin december 2015 16 TTV. Uiteindelijk gaf de OVAM 10 van de geblokkeerde TTV later terug vrij omdat deze werden ingeleverd bij een erkend centrum. De OVAM legt de blokkade op in een besluit tot oplegging van veiligheidsmaatregelen en het is gericht aan de stalplaats, de eigenaar, de verzekeringsmaatschappij en de expert. Uiteindelijk zijn nog 6 wrakken niet vrijgegeven.

 

Daarnaast en dat is nog veel frappanter controleerde de OVAM van november 2015 tot december 2015 drie individuele verzekeringsmaatschappijen. De OVAM stelde vast dat de verkoop van afgedankte voertuigen bij geen enkele verzekeringsmaatschappij conform het VLAREMA verliep. De OVAM legde de individuele verzekeringsmaatschappijen op de interne organisatie op korte termijn aan te passen zodat alle TTV alleen aan erkende centra verkocht worden.

 

Kortom Fournier is tevreden met de inspanningen van minister Schauvliege en de OVAM, maar roept de Brusselse minister van Milieu dringend op werk te maken van de controle op Informex en de federale minister van Mobiliteit werk te maken van de traceerbaarheid van autowrakken. Zo voorkomen we het verdwijnen van autowrakken. Dit is goed voor het milieu en de strijd tegen de criminaliteit.

Categorie: 

Laatste foto's