Wagenpark Vlaamse Overheid moet dringend groener

13 januari 2016
 

In het kader van het klimaatdoelstellingen is de vermindering van de uitstoot van CO2 en fijn stof door (diesel)wagens een belangrijk werkpunt. Daarom streeft ook de Vlaamse Overheid naar een groener wagenpark. Ze publiceerde daarover een omzendbrief op 7 juni 2013. Sinds die brief kunnen overheidsinstellingen vanaf 1 juli 2013 elektrische, hybride en aardgasvoertuigen aankopen. De omzendbrief is intussen 2,5 jaar in voege, maar slechts 2,1 % van het wagenpark is vergroend. Het overgrote deel blijven dieselwagens. Op basis van die cijfers meent Martine Fournier dat een dwingender kader noodzakelijk is om de vergroening van het wagenpark in het algemeen, en de afbouw van de personenwagens die rijden op diesel in het bijzonder, te versnellen.

 

Vandaag publiceerde Belga een bericht met cijfers van Johan Danen (Groen!) met de vermelding dat de Vlaamse overheid slechts 0,2% groene wagens bezit. Fournier had hierover een gelijkaardige vraag ingediend en stelt vast dat de cijfers niet kloppen. Danen vergat de hybride wagens in zijn analyse. Het werkelijke cijfer komt daardoor op 2 procent te liggen, maar ook dat cijfers is voor Fournier te laag. De overheid heeft immers een voorbeeldfunctie ten aanzien van particulieren en bedrijven.

 

De Vlaamse overheid als geheel wil dat minstens 5% van de nieuw aan te kopen wagens per jaar voorzien zijn van een elektrische of plug-in hybride aandrijfbron.

 

Daarnaast is elke entiteit op zich verplicht om, vanaf de vierde aankoop per jaar, voor 1 op 4 voertuigen een ecoscore van 72 of meer te behalen. In de praktijk kan dat alleen met een hybride, een elektrisch of een aardgasvoertuig.

 

Als we ervan uitgaan dat jaarlijks ongeveer 5 tot 10% van het wagenpark vervangen wordt, dan zou een entiteit met meer dan 100 wagens sinds de inwerkingtreding van de omzendbrief al minstens 10 wagens vervangen hebben. Na toepassing van de 1 op 4-regel, betekent dit dat de betrokken entiteit minimum over 2 groene wagens moet beschikken.

 

Dit lezen we echter niet af uit de cijfers van de grootste entiteiten:

 

Entiteit

cng - Aardgas

cng - Benzine

elektrisch - LPG

hybride - Benzine

hybride - Diesel

hybride - Niet gespecifieerd

Elektriciteit

verbranding - Niet gespecifieerd

Diesel

Benzine

Eindtotaal

Totaal ‘groen’

% ‘groen’

Agentschap Wegen en Verkeer

   

1

     

2

19

766

311

1099

3

0,27%

Agentschap voor Natuur en Bos

1

         

1

 

398

12

412

2

0,49%

Vlaamse Milieumaatschappij

               

305

 

305

0

0,00%

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

     

1

     

5

236

8

250

1

0,40%

Waterwegen en Zeekanaal (WWZK)

               

247

 

247

0

0,00%

Vlaamse Radio- en Televisieomroep

               

226

 

226

0

0,00%

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

     

45

   

1

 

88

31

165

46

27,88%

De Scheepvaart (SV)

               

140

 

140

0

0,00%

Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

     

3

       

99

9

111

3

2,70%

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

               

105

 

105

0

0,00%

 

Het valt op dat het Departement Leefmilieu, Natuur en energie meer dan de helft van het groene wagenpark bezit. Heel wat grote entiteiten zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, de VRT, de Lijn en Waterwegen en Zeekanaal hebben evenwel nog geen enkele groene wagen aangekocht.

 

Voertuigen

     

aantal

%

‘Groene’ energie

     

84

2,10

 

cng – Aardgas

 

2

   
 

cng – Benzine

 

3

   
 

elektrisch - LPG

 

1

   
 

hybride - Benzine

 

69

   
 

hybride - Diesel

 

0

   
 

hybride - Niet gespecifieerd

1

   
 

Elektriciteit

 

8

   

Verbranding - Niet gespecifieerd

 

25

0,63

Diesel

       

3492

87,41

Benzine

       

394

9,86

Totaal

       

3995

100

 

Na 2,5 jaar is amper 2,1 procent van het wagenpark vervangen door ‘groene’ wagens. Het wagenpark bestaat nog steeds voor 87,41 procent uit dieselwagens.

 

Voor Fournier mag er dus meer dan een tandje bijgestoken worden in de afbouw van de dieselwagens en de aankoop van groene wagens. Ze roept de minister dan ook op om de entiteiten te herinneren aan de voorbeeldfunctie van de overheid en het kader dwingender te maken.

 

Categorie: 

Laatste foto's